Kesihatan Mental, Apa Peranan HR di Tempat Kerja?

kesihatan mental

Dalam persekitaran kerja yang pantas dan penuh dengan tekanan, kepentingan kesihatan mental tidak boleh dipertikaikan.

Kesihatan mental pekerja mempunyai kesan langsung terhadap produktiviti, kepuasan kerja dan kualiti hidup secara umum.

Untuk menangani masalah ini, bisnes perlu mengiktiraf peranan kritikal jabatan Sumber Manusia (HR) dalam mewujudkan tempat kerja sihat dari segi mental.

Oleh itu, kami akan berkongsi topik kesihatan mental dan cara profesional jabatan HR boleh membantu pekerja dalam hal ini.

Memahami Kesihatan Mental

kesihatan mental

Sebelum mengetahui peranan HR dalam penjagaan kesihatan mental pekerja dengan professional, memahami kesihatan mental terlebih dahulu akan memudahkan pihak HR.

Kesihatan mental ialah istilah luas yang merangkumi kesejahteraan emosi, psikologi dan sosial kita.

Ia adalah asas kepada kompleks pemikiran, emosi, dan tingkah laku yang mempunyai kesan yang luar biasa pada kehidupan seharian kita.

Tambahan lagi, kesihatan mental adalah lebih daripada sekadar ketiadaan penyakit mental.

Ia adalah asas keupayaan kita untuk mengekalkan sikap gembira dan cekap menangani pelbagai cabaran yang dilemparkan dalam kita.

Sebab itu, untuk memahami kepentingan penglibatan HR dalam persekitaran ini, HR harus terlebih dahulu menyiasat kerumitan kesihatan mental.

Kepentingan Kesihatan Mental di Tempat Kerja

kesihatan mental

Kebimbangan kesihatan mental adalah perkara biasa di tempat kerja hari ini dan ia boleh menjejaskan pekerja di semua peringkat.

Mengejar deadline, menyelesaikan tugas, menguruskan kerja dan kehidupan di rumah semuanya boleh memberi kesan negatif kepada kesihatan mental individu.

Mengabaikan isu-isu ini mempunyai impak negatif kepada bisnes serta individu iaitu pekerja.

1. Produktiviti tinggi

Pekerja yang sihat dari segi mental lebih cenderung untuk menjadi produktif.

Mereka boleh menumpukan perhatian dengan lebih baik, menangani masalah dengan lebih cekap, dan menyumbang secara positif kepada objektif bisnes.

2. Mengurangkan ketidakhadiran

Ketidakhadiran berkait rapat dengan masalah mental yang dihadapi di tempat kerja, di mana mereka tidak dapat menangani tekanan atau stres.

HR memainkan peranan penting dalam memupuk budaya kerja yang menggalakkan pekerja mendapatkan bantuan apabila perlu.

Pertolongan ini sedikit sebanyak mengurangkan bebanan yang membawa kepada stres di tempat kerja, seterusnya mengurangkan ketidakhadiran.

3. Pengekalan pekerja

Organisasi yang mengutamakan kesejahteraan mental mempunyai kadar pengekalan pekerja yang lebih tinggi.

Hal ini kerana pekerja lebih cenderung untuk tinggal di syarikat yang mengambil berat tentang kesihatan mereka.

Baca Juga; Everything You Need To Know About Health Screening

Peranan HR dalam Mempromosikan Kesihatan Mental

peranan hr

Memandangkan kami telah membuktikan kepentingan kesihatan mental di tempat kerja, jom baca mengenai peranan HR dalam perubahan ini.

1. Mewujudkan persekitaran mesra pekerja

HR boleh membantu mewujudkan tempat kerja yang memupuk kesihatan mental.

Ia dengan mewujudkan dasar dan program yang berpusat pada kesedaran kesihatan mental, pengurusan tekanan dan keseimbangan kerja-personal.

2. Pendidikan dan latihan

HR boleh menganjurkan kursus latihan untuk mempromosikan tempat kerja yang sihat dari segi mental.

Seminar ini boleh meningkatkan kesedaran tentang kebimbangan kesihatan mental, menghapuskan stigma, dan mengajar kaedah pengurusan stres.

3. Ketersediaan sumber

Program bantuan pekerja (EAP) dan perkhidmatan sokongan kesihatan mental harus disediakan kepada pekerja melalui sumber manusia.

Pekerja yang mengalami masalah kesihatan mental boleh mendapat manfaat daripada program yang disediakan.

4. Komunikasi telus

Adalah penting untuk menggalakkan komunikasi yang jujur dan telus, serta tidak menghakimi mana-mana pekerja yang menghadapi masalah kesihatan mental.

Sebagai HR, anda perlu menyatakan dengan jelas kepada pekerja untuk tidak menyelindungi apa-apa mengenai kesihatan mental.

5. Pemantauan dan bantuan

Pemantauan berkala perlu dibuat oleh HR ke atas pekerja.

Anda boleh melihat tanda-tanda keletihan, stres, atau gangguan kesihatan mental yang lain seterusnya menawarkan bantuan yang diperlukan.

Kesimpulannya, kewajipan HR bukan lah hanya pengambilan pekerja baru dan memberi gaji sahaja.

HR memainkan peranan penting dalam mengadaptasi budaya kerja yang mementingkan kesihatan mental di tempat kerja.

Budaya kerja yang mementingkan persekitaran mesra, memberi latihan, mewujudkan program bantuan kerja dan menggalakkan keseimbangan kehidupan dan kerja membantu pekerja dalam hal ini.

Dalam pada itu, bisnes juga perlu mengekalkan pematuhan kawal selia di samping menangani kebimbangan sosial tentang kesihatan mental pekerja.

Dengan tekanan dan beban kerja yang kian bertambah, ia sedikit sebanyak mendorong kesihatan mental pekerja menjadi teruk.

Ini menjadi indikasi kepada performance kerja akan mencorot dalam jangka masa panjang.

Di sinilah OHPlus, platform kesihatan yang merangkumi semua boleh membantu anda sebagai majikan untuk mempromosikan kesihatan mental.

OHPlus adalah yang terbaik untuk anda kerana OHPlus terdiri daripada pakar kesihatan profesional termasuk OH Doctors, OH Nurse, Ergonomic, Hygienist dan pakar psikologi industri.

Penggabungan servis OHPlus dalam strategi anda untuk menjaga kesejahteraan mental pekerja meletakkan organisasi anda sebagai peneraju dalam mempromosikan kesedaran kesihatan mental.

Kesihatan mental pekerja anda terjaga dengan OHPlus.

Share This Post

workplace health promotion

Workplace Health Promotion in Malaysia

Workplace Health Promotion in Malaysia (WHP), an intervention program consisting of a personalized and organizational stress management program, is done to create a healthy workplace

D9-2A, Jalan TKS 2, Taman Kajang Sentral, 43000 Kajang Selangor, Malaysia.

INFORMATION