Peranan DOSH dalam Keselamatan dan Kesihatan Pekerja di Malaysia

dosh

Di Malaysia, Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (DOSH) memainkan peranan utama dalam memastikan persekitaran kerja yang selamat dan sihat bagi semua pekerja.

Dengan risiko tidak dijangka yang berkemungkinan terjadi di tempat kerja, pematuhan peraturan di bawah jabatan ini sangat penting.

Dalam artikel ini, kita akan meneliti secara terperinci peranan DOSH, undang-undang dan peraturan yang berkaitan, tanggungjawab majikan dan pekerja

Kita juga akan meneliti mengenai cabaran yang dihadapi dalam mematuhi standard keselamatan dan kesihatan pekerjaan.

Pengenalan Kepada DOSH

DOSH, singkatan kepada Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, merupakan sebuah agensi kerajaan di Malaysia.

Agensi ini berperanan penting dalam memastikan keselamatan dan kesihatan pekerjaan.

DOSH bertanggungjawab untuk mengawasi pelaksanaan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (Akta 514) serta Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (OSHR) 1994.

Sebagai sebuah entiti pemerintah, DOSH mempunyai kuasa untuk menetapkan standard keselamatan yang perlu dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam bidang pekerjaan di Malaysia.

Peranan DOSH dalam Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

1. Penyediaan Garis Panduan

DOSH menyediakan garis panduan dan standard keselamatan yang perlu dipatuhi oleh majikan dan pekerja. Garis panduan ini membantu dalam membina persekitaran kerja yang selamat dan sihat.

2. Pemeriksaan dan Penguatkuasaan

DOSH menjalankan pemeriksaan di tempat-tempat kerja untuk memastikan pematuhan terhadap undang-undang dan peraturan keselamatan.

Mereka juga bertanggungjawab untuk menguatkuasakan undang-undang tersebut bagi memastikan keselamatan pekerja.

3. Analisis Kemalangan

Apabila berlaku kemalangan di tempat kerja, DOSH akan menjalankan penyiasatan untuk mengetahui punca sebenar

Seterusnya, pihak mereka akan memberi cadangan untuk mengelakkan kemalangan serupa daripada berlaku di masa akan datang.

4. Program Pendidikan dan Kesedaran

DOSH melaksanakan program-program pendidikan dan kesedaran untuk meningkatkan kesedaran pekerja dan majikan tentang pentingnya keselamatan dan kesihatan pekerjaan.

Undang-Undang dan Peraturan DOSH

Dua instrumen utama yang menjadi asas bagi DOSH dalam melaksanakan tanggungjawab mereka adalah:

1. Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (Akta 514)

Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 adalah undang-undang yang bertujuan untuk melindungi keselamatan, kesihatan, dan kebajikan pekerja di tempat kerja.

Akta ini menetapkan standard dan syarat-syarat keselamatan yang perlu dipatuhi oleh majikan dan pekerja di semua sektor industri.

Antara perkara yang ditetapkan dalam akta ini termasuklah tanggungjawab majikan untuk menyediakan persekitaran kerja yang selamat dan menjamin bahawa pekerja dilatih dalam aspek keselamatan dan kesihatan.

2. Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (OSHR) 1994

Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (OSHR) 1994 adalah peraturan yang dikeluarkan di bawah kuasa Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994.

Peraturan-peraturan ini memberi panduan yang lebih terperinci mengenai langkah-langkah yang perlu diambil bagi memastikan keselamatan di tempat kerja.

Ia merangkumi perkara seperti pengurusan bahan kimia berbahaya, perlindungan peralatan kerja, dan prosedur keselamatan bagi aktiviti tertentu.

Cabaran dalam Pelaksanaan DOSH

Dalam pelaksanaan DOSH, terdapat beberapa cabaran yang dihadapi oleh syarikat dalam usaha mematuhi standard keselamatan dan kesihatan pekerjaan.

Antara cabaran utama yang sering dihadapi adalah:

1. Kurangnya Kesedaran dan Pendidikan

Salah satu cabaran utama adalah kurangnya kesedaran dan pemahaman tentang kepentingan keselamatan dan kesihatan pekerjaan.

Banyak syarikat dan pekerja mungkin tidak menyedari risiko yang mereka hadapi di tempat kerja, serta langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengelakkannya.

2. Kekurangan Sumber dan Kekangan Kewangan

Syarikat mungkin menghadapi kekangan sumber dan kewangan dalam melaksanakan langkah-langkah keselamatan dan kesihatan.

Ini termasuk kos untuk menyediakan peralatan keselamatan, latihan untuk pekerja, dan pembaikan infrastruktur yang diperlukan.

3. Ketidakpatuhan Pekerja

Cabaran lain adalah ketidakpatuhan pekerja terhadap prosedur keselamatan yang telah ditetapkan.

Ini boleh disebabkan oleh kurangnya kesedaran, atau ketidakselesaan terhadap perubahan dalam amalan kerja.

Strategi untuk Mengatasi Cabaran

1. Pendidikan dan Kesedaran

Penting untuk meningkatkan kesedaran dan pemahaman pekerja tentang keselamatan dan kesihatan pekerjaan melalui program pendidikan dan latihan yang sesuai. Ini termasuk sesi penyedaran, pendedahan kepada risiko kerja, dan latihan keselamatan secara berkala.

2. Investasi dalam Peralatan dan Infrastruktur

Syarikat perlu membuat pelaburan dalam peralatan keselamatan yang berkualiti dan pembaikan infrastruktur untuk memastikan persekitaran kerja yang selamat.

Ini mungkin melibatkan perbelanjaan tambahan, tetapi keselamatan pekerja tidak boleh dipandang ringan.

3. Kerjasama dan Konsultasi

Penting untuk mewujudkan hubungan yang baik antara majikan dan pekerja serta menggalakkan kerjasama dalam melaksanakan langkah-langkah keselamatan.

Konsultasi dengan pekerja mengenai keperluan keselamatan dan mempertimbangkan pandangan mereka juga penting.

4. Penguatkuasaan

Syarikat perlu melaksanakan peneguhan yang berkesan terhadap prosedur keselamatan dan kesihatan yang telah ditetapkan.

Ini termasuk penalti kepada mereka yang melanggar peraturan serta pujian kepada mereka yang mematuhi.

Kesimpulannya, DOSH merupakan elemen penting dalam memastikan keselamatan dan kesihatan pekerja di Malaysia mengikut regulasi yang bertepatan dengan keperluan.

Terdapat cabaran dalam pelaksanaan DOSH seperti kurangnya kesedaran, kekurangan sumber, dan ketidakpatuhan pekerja, strategi seperti pendidikan dan kesedaran, investasi dalam peralatan dan infrastruktur.

Tetapi, dengan kerjasama antara majikan dan pekerja, serta peneguhan dan penguatkuasaan boleh membantu mengatasi cabaran tersebut.

Bagi syarikat yang mengutamakan keselamatan dan kesihatan pekerjaan, mematuhi undang-undang DOSH adalah kunci.

Salah satu cara untuk memastikan pematuhan adalah dengan mendapatkan perkhidmatan kesihatan yang mengikut Akta DOSH.

dosh

Salah satu klinik yang menawarkan perkhidmatan kesihatan yang sesuai adalah OHPlus.

Biar OHPlus uruskan hal-hal kesihatan pekerja anda dengan pakar kesihatan (OHD) kami.

Walau apa pun jenis syarikat anda, kami mempunyai kepakaran untuk memacu kesejahteraan pekerja anda tanpa kekangan geografi.

Tak perlu datang ke klinik – buat tempahan slot di mana-mana tarikh yang sesuai; kami akan datang ke tempat anda.

Untuk mengetahui lanjut dengan perkhidmatan OHPlus, anda boleh layari website OHPlus Asia sekarang.

Layari Website OHPlus di Sini

Share This Post

workplace health promotion

Workplace Health Promotion in Malaysia

Workplace Health Promotion in Malaysia (WHP), an intervention program consisting of a personalized and organizational stress management program, is done to create a healthy workplace

D9-2A, Jalan TKS 2, Taman Kajang Sentral, 43000 Kajang Selangor, Malaysia.

INFORMATION