Kesihatan Mental, Apa Peranan HR di Tempat Kerja?

kesihatan mental

Dalam persekitaran kerja yang pantas dan penuh dengan tekanan, kepentingan kesihatan mental tidak boleh dipertikaikan. Kesihatan mental pekerja mempunyai kesan langsung terhadap produktiviti, kepuasan kerja dan kualiti hidup secara umum. Untuk menangani masalah ini, bisnes perlu mengiktiraf peranan kritikal jabatan Sumber Manusia (HR) dalam mewujudkan tempat kerja sihat dari segi mental. Oleh itu, kami akan […]